pyirv

pyirv

Slutreplik Gustav Hellström

Slutreplik Gustav Hellström Debattartikel | 08 – 07 – 2024 Här kommer en kommentar till Gustaf Hellströms slutreplik i SvD ( vattenkraftforening-alla samhallsnyttor-behover-beaktas). Ordförande Hellström gör den vanliga finten; berättar om EU:s definition av ”småskalig vattenkraft” som även omfattar de…

Vad kommer ut av regeringens förlängda Nap-paus?

Vad kommer ut av regeringens förlängda Nap-paus? Nyhet | 13 – 05 – 2024 En kort juridisk analys av nuläget och framtiden Nap-pausen förlängs och huvudanledningen uppges vara att det behövs mer tid för att genomföra ändamålsenliga författningsförändringar. Att genomföra…

Artskyddet, Århuskonventionen och äganderätten

Artskyddet, Århuskonventionen och äganderätten Krönika | 09 – 05 – 2024 I en debattartikel publicerad i ATL har ett antal Centerpartister på kommunal nivå med Helena Lindahl, riksdagsledamot för Centern och talesperson i landsbygdsfrågor i spetsen angripit en av hörnstenarna…

Miljödebattens diversifiering

Miljödebattens diversifiering Krönika | 16 – 04 – 2024 Den heliocentriska världsbilden, grundlagd av Columbus och Copernicus, satte med stor sannolikhet myror i huvudet på 1500-talets européer. Klotet jorden snurrar i en bana runt ett annat klot, solen. En teori…

Behövs NAP eller ska vi tänka så här?

Behövs NAP eller ska vi tänka så här? Nyhet | 10 – 04 – 2024 Vi har ju tidigare funderat lite vad som kommer hända då regeringen ”släpper lös” NAP-prövningarna för vattenkraften igen. Här kan du läsa om det exempelvis:…

Är Think Pink toppen på ett isberg?

Är Think Pink toppen på ett isberg? Kommentar | 08 – 04 – 2024 Felaktig avfallshantering är inte bara Think Pink! Detta företag har blivit känt för sin olovliga verksamhet med miljöproblem som följd, men företaget är bara ett symptom…

”Enorma problem leva upp till moderna miljökrav”

“Enorma problem leva upp till moderna miljökrav” Debattartikel | 06 – 04 – 2024 Vattenkraft har en erkänt stor påverkan på ekosystemen där den förläggs, det är känt sedan decennier. En miljöanpassning av den redan existerande vattenkraften är nödvändig för…