Miljöbrott och överträdelser som hanteras av tillsynsmyndigheterna

Lite om skillnaden i tillvägagångssätt vid hantering av miljöbrott respektive tillsyn.

Miljöbrott och tillsyn - En översikt över rättsliga aspekterEtt miljöbrott är en handling som är straffsanktionerad enligt 29 kap miljöbalken. Samma grundförutsättning gäller för miljöbrott som för alla andra typer av brott nämligen att det måste finnas en särskild straffbestämmelse som beskriver den brottsliga gärningen. Ett misstänkt brott ska anmälas till polisen och straffbestämmelsen fungerar reaktivt.


Tillsyn däremot fungerar både proaktivt och reaktivt. Förelägganden från tillsynsmyndigheterna syftar till att en verksamhetsutövare ska upphöra med en överträdelse eller ställa i ordning efter sig om man gjort fel. Tillsynsmyndigheten kan ställa ett antal krav med stöd av 26 kap miljöbalken och kraven kan förnas med vite. En tillsynsmyndighet kan också utfärda en sanktionsavgift vilket måste ha särskilt lagstöd.

Lär dig mer

Några ord om allemansrätten- ett starkt svenskt varumärke

Läs om det starka varumärket Allemansrätten, som uppstod under 1930-talet och vad som gäller.

Miljöproblem som dyker upp

Störningar i miljön dyker naturligtvis inte bara upp. Störningar orsakas av mänsklig aktivitet eller naturfenomen som uppkommer genom mänsklig påverkan.

Avslutande allmänna tips för den som vill engagera sig

Det lönar sig att agera, men det kan ta tid innan det händer något.