Miljöproblem och vad du kan göra

Om olika miljöproblem du kan stöta på inom olika naturtyper och verksamheter


Hur kan man agera på miljöproblem i sin omgivning?

Det händer att man stöter på miljöproblem hemmavid eller där man för ögonblicket råkar befinna sig. Det kan vara ett vattendrag där det brukar rinna vatten som plötsligt inte har något vatten eller som har varit torrlagt under en period. Eller så har vattnet man går förbi på hundrundan eller där man brukar fiska fått konstig färg. Det kan vara en hög med avfall i skogen som flyger omkring eller verkar kunna läcka eller fysiskt skada djur eller natur. Det kan vara att någon uppfört byggnader, anläggningar eller fällt skog och vegetation nära ett vattendrag. Plötsligt noterar man att det börjar röra sig maskiner för gräv-, schakt eller sprängningsarbeten och kanske har det skrivits om en ny gruva eller bergtäkt i lokalpressen eller på sociala medier.

Vad kan man då göra som privatperson eller företagare som är rädd om sin nära natur eller bara engagerad i frågorna i största allmänhet?

Nedan följer en lathund med tips på hur man kan agera och vilka bestämmelser som gäller för den som vill utföra verksamheter och åtgärder som påverkar miljön. Lathunden beskriver översiktligt hur man kan agera som allmänhet om man misstänker att någonting gått snett.

Några ord om allemansrätten- ett starkt svenskt varumärke

Läs om det starka varumärket Allemansrätten, som uppstod under 1930-talet och vad som gäller.

Vad är ett miljöbrott och vad är en överträdelse som hanteras av tillsynsmyndigheterna?

Lite om skillnaden i tillvägagångssätt vid hantering av miljöbrott respektive tillsyn.

Miljöproblem som dyker upp

Störningar i miljön dyker naturligtvis inte bara upp. Störningar orsakas av mänsklig

aktivitet eller naturfenomen som uppkommer genom mänsklig påverkan.

Avslutande allmänna tips för den som vill engagera sig

Det lönar sig att agera, men det kan ta tid innan det händer något.