Självklart ska småskalig vattenkraft klara miljökrav

Nyhet | 25 - 06 - 2024


MKS har fått in en replik på ordförande i SVAF:s debattartikel i SvD.


Några citat från den tyvärr låsta artikeln:


"Bidragen till svensk elproduktion från de små vattenkraft­verken är så små att det absolut inte finns någon som helst anledning att tillämpa undantag för miljö­anpassning. Det skriver Christer Borg i en replik."


"Det som krånglar till domstols­processerna är att många sökande från den småskaliga sidan inte gör det som lagstiftningen anvisar. Nämligen begära omprövning av de delar i anläggningen som de sedan tidigare har tillstånd för, och söka tillstånd för övriga delar. Svårare än så är det inte."


"Och nu måste det fastslås för sista gången: dammar förhindrar inte översvämningar, de är oftast orsaken till dessa."


"De 1 600 minsta i storlek, fortfarande försvinnande små jämfört med Porjus kraftverk i Luleälven, producerar totalt 1,3 procent av svensk elproduktion och ger 390 MW effekt av totalt 14 000 i svensk vattenkraft." 


Tilläggas kan att vid topplasttimmar finns ofta 25 000 MW att tillgå. Om 10 procent i de småskaliga försvinner (39 MW) så förstår vem som helst med lite fungerande hjärnceller att det inte är någon ko på isen...


"Vår erfarenhet är att kraftägarna till de minsta och i sammanhanget obetydliga kraftverken känner väl till sina egna kraftverk, rent tekniskt. Men tyvärr visar de också ofta upp ett närmast bioanalfabetiskt förhållande till vattenmiljön."


"Devisen ”skåda inte given häst i mun” bör nog de småskaliga beakta, eftersom de får pengar för åtgärder som alla andra måste betala fullt ut för."