Tag kommentar

Omprövning av vattenkraft, vad kommer att hända?

Omprövning av vattenkraft, vad kommer att hända? Kommentar | 19 – 03 – 2024 Det råder ett för miljön bekymmersamt läge och samtidigt rättsligt vakuum då nu regeringen återigen har skjutit upp återstarten av den nationella prövningsplanen (NAP) för vattenkraften.…