Nu brinner vi för att sätta igång!

Kommentar | 22 - 03 - 2024


Kraftverk som snart ska prövas i Ätran och som MÅSTE ha miljöförbättrade åtgärder snarast!

Nu brinner vi för att sätta igång! Vi vill börja försvara miljön i domstol, som vi tidigare gjort i andra hattar. Men för att vi ska kunna göra det MÅSTE vi ha medlemmar!

Anledningen är att vår talerätt existerar via Århuskonventionen. Då krävs minst 100 medlemmar för att domstolen ska kunna anse oss som part i mål om till exempel vattenkraft.

Så stöd oss idag med ett stödmedlemskap, så vi kan driva våra och dina miljömål i domstol, så fort som möjligt!


Det finns en mängd domstolsförfaranden som redan är i gång, många som ska starta upp när regeringen släpper pausen av nationella prövningsplanen för vattenkraft, och också rena exploateringsärenden gällande vattenkraft. Se notisen här under Aktuellt om Statkraft och Lagan till exempel. Vi har expertisen och kompetensen som få, om någon annan, har för att driva dessa mål

Så hjälp oss redan idag med ett stödmedlemskap!